КАРТА: ситуацията в Ирак – 04.03.2015г.

Ирак, 04,03,2015г.
Ирак, 04,03,2015г.