Основни източници на приходи за “Ислямска държава” (КАРТА)

Картата представя главните пътища за изнасяне на петрол от териториите на “Ислямска държава” (или ИДИС), възможните такива пътища, както и такси, които се взимат от населението в тези територии. Данните са от декември 2014 година, като към януари 2015 няма промяна. Не са включени пътищата за износ на антики, от които също има постъпления за групировката.

(ако не виждате добре надписите по картата, натиснете картинката за по-голям размер)

ISIS_main_sources_of_income

Някои пояснения:

  • данните сочат, че ИДИС изнасят между 20 000 и 40 000 барела петрол на ден, като цената на барел е 25 долара (два пъти по-малко от цената на световния пазар); износът на петрол носи между 500 000 и 1 000 000 долара дневно на групировката – петролът намира купувачи в Йордания, Сирия, Ирак, Турция и Иран.
  • петролът се изнася главно с цистерни, но и пригодени камиони по пътища на контрабандисти – някои от тях са установени от години, а други са нови, създадени от ИДИС.
  • по границите таксите за цистерна е между 300 и 800 долара.
  • населението в териториите на ИДИС плаща между 20 и 60 долара на месец за основни услуги като ток, вода и осигуряване на защита.
  • между 10% и 35% от приходите на ИДИС са от индиректни такси.