Снимки от Сирия

Страната се развива много бързо в последните години.Докато през 2000г. от държавния бюджет се ползват 80% за военни цели,то сега е около 40%.за сметка на това парите,които се спестяват отиват в туризма.Резултатите не закъсняват.През 2002г. туристите са едва 400 000.През 2006г. са около 4 000 000!В следващата си част от разказа за пътуването ще опиша местата, които видях.сега отделям внимание на снимките, за които писах по-рано.Това бяха снимки от град Повече [...]

Европейското чудо

Каква е причината, поради която сред разпръснатите и сравнително изостанали народи, населяващи западните части на евроазиатските земи, се заражда един непрекъснат процес на икономическо развитие и технологично обновление, който постепенно ги превръща в търговски и военни водачи на световните работи?Първата особеност на Европа, която прави впечатление още щом хвърлим поглед върху картата е нейната политическа разпокъсаност. Това Повече [...]