На път към Сирия – От Истанбул до Баб Ал-Хауа

През 2006 година, пролетта , най-накрая можех да осъществя мечтата си да пътувам за моята втора родина - Сирия. Дълго време не бях пътувал към Сирия, и сега след 10 години пак можех да тръгна в посока Турция и отвъд нея. Наистина нямах много информация за страната…бях изгубил следите, не следях много новините за положението на Сирия.Затова първо се поинтересувах малко.По настоящем държавата носи името Сирийска Арабска Република (С.А.Р.). Населението Повече [...]

Снимки от Сирия

Страната се развива много бързо в последните години.Докато през 2000г. от държавния бюджет се ползват 80% за военни цели,то сега е около 40%.за сметка на това парите,които се спестяват отиват в туризма.Резултатите не закъсняват.През 2002г. туристите са едва 400 000.През 2006г. са около 4 000 000!В следващата си част от разказа за пътуването ще опиша местата, които видях.сега отделям внимание на снимките, за които писах по-рано.Това бяха снимки от град Повече [...]

Европейското чудо

Каква е причината, поради която сред разпръснатите и сравнително изостанали народи, населяващи западните части на евроазиатските земи, се заражда един непрекъснат процес на икономическо развитие и технологично обновление, който постепенно ги превръща в търговски и военни водачи на световните работи?Първата особеност на Европа, която прави впечатление още щом хвърлим поглед върху картата е нейната политическа разпокъсаност. Това Повече [...]