Българо-арабските отношения

  Тези отношения обхващат голям период от време. Като започнем от първите контакти, някои източници смятат,че са още по времето на Крум, минем през разговорите на Кирил с бададския халиф ал-Мутауаккил, преговорите на цар Симеон с владетелите на Тарс и Кайро, и стигнем до съвременните отношения, които се градят на тези,създадени по време на Османската империя. Много интересна е кореспонденцията на султан Насър Мохамед ибн Калаун (1285-1341), Повече [...]