Убийството като жълта новина

Едно убийство насред София, на младо момиче, бе представено абсурдно и долно. Въпросите за сигурността на отделния гражданин отново излизат от тъмата, в която бяха поставени нарочно. Сигурни ли се чувстваме? Не, със сигурност. Шумните акции срещу организираната престъпност не могат да компенсират организираното невнимание към нуждите на онези хора, които искат просто да отидат да си починат в парка. Липсата на полицейска защита, тъмните Повече [...]