Прогресът в Бразилия vs живота на едно племе в Амазония

Една снимка се разпространява във Facebook и останалите социални мрежи поради липса на достатъчно отразяване в официалните медии. Докато вестниците и телевизията организират дебати за живота на известни личности, вождът на племето Каяпо получи най-лошите новини в живота си: Дилма, президентът на Бразилия, одобри изграждането на огромна водноелектрическа централа (трета по големина в света!). Това означава смъртна присъда за всички хора Повече [...]