Чуждата намеса в Афганистан:опитът на великите сили (документи)

Знаем, че няма нищо ново под слънцето. По-долу ще прочетете изрезки от архиви, които показват ясно опитите на чуждите сили да овладеят положението в Афганистан за свои цели и как завършват тези опити. Следващите редове показват ситуацията от преди 170, 140, 50 и 30 години.1840-те години, Британия: от: Encyclopaedia Britannica, Eleventh (1910-1911) edition Британците решават да влияят в региона на Афганистан, като сложат свой човек на трона, това е Шах Шуджа, който идва Повече [...]