Третата национална Катастрофа

През 1944 г. на 9-ти септември се случва това, което всъщност би следвало да се нарича Първа национална катастрофа. Цял един народ е изкаран насила от естествените рамки на своето историческо развитие и напъхан в една паралелна вселена на нереализуем комунистически утопизъм. Хиляди интелигентни хора, носители на една култура, започнала своето формиране век и половина по-рано, са физически ликвидирани и с тях си отива "българската интелигенция". Повече [...]