Глобализация и фрагментация

Някои думи за двата процеса, които според мен се развиват едновременно и са взаимосвързани - глобализацията и фрагментацията. Докато светът върви към превръщането си в едно все по-голямо село, то държавите на местно ниво се концентрират върху националната си същност. Текстът е писан към края на 2011 година, затова някои от процесите днес не са включени, но вярвам, че не е болезнена липсата им. Глобализация и фрагментация Повече [...]

Испания: капитализмът на гумените куршуми

„Фашизмът трябва по-точно да се нарича корпоратизъм, защото именно той създава връзка между държавата и корпоративната мощ”. Тези думи, учудващо, не са плод на лявата политическа мисъл. Не ги е изрекъл нито Ноам Чомски, нито Наоми Клайн, а камо ли Улрике Майнхоф. Човекът, който ги изрича всъщност не критикува капитализма и корпорациите, за него това изречение е… дефиниция. Той се нарича Бенито Мусолини, а оттук нататък не мисля, че имам Повече [...]

Спомени от бъдещето: 1848 в сегашно време или 2011 като година на бунтовете

В средата на XIX в. Европа се оказва разтърсена от различни по мащаб и характер революции, които засягат почти целия континент с изключение на Англия, Русия и Османската империя. Революциите от 1848-1849 г. увличат цели народи, които с непозната дотогава дързост предявяват претенции за промяна на съществуващите политически системи и институции, без да се интересуват от легитимността на монарсите и на техните династии. Започва “пролетта на Повече [...]