За статията на в-к"Сега" относно толерантността на българите

Преди няколко дни четох статията на в-к "Сега", "В България арабите и китайците са по-нежелани и от ромите". Тази публикация предизвика у мен доста противоречиви чувства, които ще се опитам да изложа с долните редове.В българското общество съществуват значими расови и религиозни предразсъдъци към етническите малцинства в страната. Но не ромите, а новите малцинства - араби, виетнамци и китайци, се оказват по-нежелани за съжителство, за съвместна Повече [...]