Какво има в храната ни?

Максим Проданов Ако човек достатъчно силно желае да купи нещо, ще се намери друг да му го продаде. Историята ни дава немалко примери за това как продукти, увреждащи здравето на потребителя стават гореща стока. И като всяка гореща стока, търговците биха положили огромни усилия да я запазят привлекателна, дори ако трябва да се излъже, че е безопасна. Стандартният пример за това са цигарите. Не е тайна, че тютюневата индустрия през 20 век с Повече [...]