Ролята на социалните мрежи в изострянето на насилието (доклад на MRG)

Използването на социалните мрежи от репресивни държави и екстремистки групи директно допринася за заплахите, пред които са изправени някои от най-уязвимите общности в света, и може да изостри проявите на насилие там, където са извършени жестокости или има риск за избухване на такива, според новия анализ на Minority Rights Group International (MRG) и Ceasefire Centre for Civilian Rights.Анализът, познат като индекс Население под заплаха (Peoples under Threat index) използва авторитетни Повече [...]

Какво ни казва Доклада на ЕС?

1. Създали сте рамката, но ви липсва картинката в нея... 2. Имате насоката, но нямате желанието... 3. Има напредък, но той е ограничен и е само в най-дребни мащаби... 4. Трябва да съдите едрите риби, но не го правите... 5. Съдебната ви власт трябва да е независима, но не е... 6. Магистратите ви трябва да се назначават по заслуги и на базата на опит, но се назначават по принципа на общата изгода и договорка... 7. Какъвто и напредък да има, той е резултат от Повече [...]

Докладът на Европейската Комисия – пълен текст

ЦИТИРАНО ОТ PIAІ. Механизмът за сътрудничество и проверка: в подкрепа на България в областта на съдебната реформа, в борбата с корупцията и в борбата с организираната престъпност В периода на подготовка за присъединяването на България към ЕС през 2007 г. бе постигнато съгласие относно необходимостта от допълнителни усилия в някои ключови области, за да се преодолеят слабостите в съдебната реформа, борбата с корупцията и противодействието Повече [...]

Какво мисли Турция днес

Димитър Бечев за блога на Foreign Policy Какво мисли Турция? (на 10 юни в предаването на Бойко Василев, Димитър Бечев говори по въпроса)Това е въпрос, чиято важност расте все повече и повече през последното десетилетие. Нека припомним, че става дума за шестнадесетата по величина световна икономика, активен дипломатически играч в Близкия изток, на Балканите, в Кавказ, Черноморието, модел за демократично развитие за страни като Тунис и Египет. През Повече [...]

Доклад на Държавния департамент на САЩ за човешките права в България

След вълната от класифицирани документи за политиката и престъпността в България, публикувани от WikiLeaks, Държавният департамент на САЩ публикува официален доклад за състоянието на човешките права у нас. Основните нарушения, посочени в доклада са свързани с третирането на хора от малцинствата, имигрантите, хора под арест, натиск върху журналисти и корупцията във властта. Макар, че свободата на пресата е привидно защитена, журналистите Повече [...]