Другата България- партията на българите извън България

Създадена беше нова дясна партия(видео) в България. Това е партията на българските емигранти – Другата България.(официален сайт)

В основата на създаването на Инициативния комитет стои идеята, че България може да стане по-хубаво място за живеене и работа. Само това може да обедини всички българи, живеещи както в страната, така и в чужбина. Всички онези българи, които искат и вярват, че България може да бъде истинска европейска държава. Държава, предлагaща висок стандарт за живеене и проспериране. Това може да се постигне единствено чрез съвместните усилия на всички – живеещите на територията на Република България и на българските емигранти, почерпили опит от развитите демократични държави.

Другата БългарияЕто какво пише за целта на партията:

Основна цел на Инициативния комитет на „Другата България” е обединяване на българската емигрантска общност по света. Чувствайки принадлежността си към родината, българите живеещи в чужбина могат реално да помогнат, участвайки в управлението на държавата.”Другата България” има амбицията да присъства в българския парламент и чрез парламентарни механизми да отстоява интересите на своите избиратели.
Основна цел на партията е изготвяне на дългосрочна държавна политика подпомагаща българите, живеещи извън националните граници.Същата ще бъде изцяло фокусирана и насочена към разрешаването на проблеми на диаспората по нейното местонахождение.
Изготвяне на законодателни и други условия за активно ангажиране на емиграцията при решаването на националните проблеми в контекста на демократичното европейско развитие на България.