Nihil novi sub sole

Нищо ново под слънцето. Искам да благодаря на моя приятел и колега в блогването – Мариян Карагьозов, че припомни едни думи – думите на Виктор Юго от 29 август 1876 г., произнесени във френския парламент след кланетата станали след Априлското въстание от април 1876 г.:

“Има минути, когато човешката съвест взема думата и заповядва да я слушат. Необходимо е да се обърне внимание на европейските правителства върху един факт, толкова дребен, че правителствата, изглежда, никак не го забелязват. Ето този факт: избива се един народ. … Този факт има ли свидетели? Само един свидетел – целият свят. … Дошъл е моментът да се издигне глас… Кога ще свърши мъченичеството на този малък героичен народ? Време е цивилизацията да издаде своята величествена забрана да се продължава така… Да се убие един човек е престъпление, а да се избие един народ е само “въпрос”.”

Comments are closed.