Демократичният модел за пропаганда

Живеем във време на т.нар демокрация. И все повече около нас разни хора се опитват да ни казват кое е най-добре за нас самите. Това, което ще ви представя е части от интервю с Ноам Чомски за вестник “Монд дипломатик” от август т.г.

Според Чомски въпросът за натиска над журналистите от определени кръгове в САщ стои на дневен ред, но никой не би си признал.

Когато възникват съмнения за журналистите, те веднага отговарят: Никой не ми оказва натиск, пиша каквото искам.това е вярно. Само, че ако те заемаха позиции в разрез с наложената норма, те нямаше да работят това,което работят. Това е една от големите разлики между пропагандната система на тоталитарната държава и начина, по който се процедира в демократичните общества. Докато при тоталитаризма “линията” на поведение се разгласява и всеки е задължен да я спазва, то в демокрацията тази линия се загатва.В известен смисъл се извършва “свободно промиване на мозъци”. Дори разгорещените дебати по предаванията се водят в общоприети норми. Системата за контрол в демократичните общества е много ефикасна: тя неусетно превръща ръководната линия във въздуха, без който не можем. Не си даваме сметка за това и често си мислим, че ставаме свидетели на изключително разпален дебат. В действителност, този механизъм е много по-ефикасен от тоталитарните режими.

Да вземем например случая на Германия от 30-те години на XX век. Често го забравяме, но тогава тя е една от най-развитите страни в много отношения -изкуство, наука, техника, философия. И след това става чудовище. Всичко това става, като се предизвиква страх.

Да не забравяме как всяка идеология се налага. За да доминира тя , й е нужна не само сила, но и особен вид обстановка. Така, когато един човек има власт над друг -независимо дали е политик, съпруг или какъвто и да е- той има нужда от оправдателна идеология, която винаги е една и съща: това доминиране се налага “за доброто” на доминирания. С други думи, властта винаги се представя като алтруистична, благородна.

От 30-те години на XX век досега пропагандата се е развила много. Но основното право е да се повтарят едни и същи думи, изрази. Реклами, промоции. Свобода.

Comments are closed.